Anglická a Francúzska osvietenecká literatúra

Anglická osvietenecká literatúra

Daniel Defoe – dielo Robinson Crusoe (román)
Joanthan Swift – dielo Gulliverove cesty.
Tieto dve diela plnili výchovný charakter a slúžili ako osveta.

Francúzska osvietenecká literatúra

Významný predstaviteľ:
Voltaire – vlastné meno Francois – Marie Arouet. Jeho dielo: Candide alebo optimizmus – filozofická poviedka, v ktorej pomocou satiry kritizuje módne a lacné učenie o Božej prozreteľnosti. Satiricky poukazuje na to, že všetko zlo je na niečo dobré. Je zostavené z rôznych príhod, skúseností a putovania hlavného hrdinu. v týchto príbehoch odhaľuje pravú podstatu lúpežných vojen, zneužívanie domorodcov v koloniálnych krajinách, bezcharakternosť a intrigy francúzskeho súdu, povery a útlak katolíckej cirkvi, panovačnosť moci. Základ svojej moci postavil na filozofickom hľadaní zla. Ďalšie dielo – poviedka: Prostáčik – hrdinom je naivný Huron, ktorý pozerá na svet dôverčivým pohľadom.