Česká literatúra v národnom obrodení

V českej literatúre sa vedci usilovali dokázať svojbytnosť a starobylosť českého národa.
Predstavitelia:

Josef Dobrovský – zaoberal sa českými dejinami, českou literatúrou a českým jazykom. Napísal: Dějiny českého jazyka a literatúry, Německo – Český slovník, Základy jazyka Staroslovenského, Zevrubná mluvnice českého jazyka.

Josef Jungman – napísal prvú českú príručku politiky Slovesnosť. Opiera sa tu o klasicistické delenie žánrov a mala vplyv na básnickú generáciu 20 – tich rokov 19. storočia. Jeho najvýznamnejšie dielo: Slovník česko-německý, ktorý sa stal základom českého jazyka.

Václav Kramerius – novinár, kníhkupec a vydavateľ. Vydával diela českej literatúry (učebnice, noviny, kalendáre).

České divadlo malo hlavnú úlohu, a to šíriť český jazyk, české dejiny a kultúru, avšak na javisku sa hrali aj hry svetových klasikov (Shakespeara a Schillera).