Ľudmila Podjavorinská

Okrem literárnej tvorby sa venovala sociálnej a ľudovo-výchovnej činnosti. Písala poéziu aj prózu.

Poézia:
Zbierka básní Z vesny života – úplne prvá zbierka, ktorú vydala žena. Je tu značný vplyv romantizmu.
Ovplyvnila ju tvorba Vajanského a Hviezdoslava.

Próza: písala črty, poviedky, novely. V jej prozaickej tvorbe ju ovplyvnil Kukučín. Najznámejšia poviedka Ondráš – nadväzuje na Kukučínovú poviedku Neprebudený (Ondráš Mchuľa)

Novela Žena – hlavná postava Iva Zaťková, v ktorej vytvorila jednu z najkrajších ženských postáv. Charakterizuje ju vonkajšie drsnosť, ale obetavé jemné vnútro.