Svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami

1922 v Prahe vzniklo Voľné združenie študentov socialistov zo Slovenska, ktoré deklarovalo ľavicovo orientovanú politiku. Zakladateľom boli študenti:
próza:

 • Ján Poničan
 • Vladimír Clementis
 • Daniel Okali

filozofia:

 • Andrej Sivacký
 • Edo Urx
 • Jozef Tomášik – Dumín

základnou činnosťou bolo činnosť literárno – umelecká a svoje diela uverejňovali v mesačníku Mladé Slovensko, novinách Pravda chudoby, kde v roku 1924 získali samostatnú rubriku Proletárska nedeľa
v roku 1924 v Bratislave vyšlo 1. číslo revue DAV = davisti
v BA sa k nim pripojili: Peter Jilemnický, Laco Novomestský, Jarko Elen, Jozef Zindr

Čítať ďalej

 1. Tématika
  • vojnové zážitky
  • povojnová sociálna skutočnosť
  • historické deje
  • súčasná spoločenská, politická a kultúrna problematika
 2. Pluralita literatúry a umenia = vedľa seba existujú viaceté umelecké smery
 3. 3 generácie
  • a) staršia
   - autori , ktorí písali aj pred vojnou: Timrava, Kukučín, Tajovský, Jesenský,
   Šoltésová, Jégé
  • b) stredná
   - autori, ktorí do literatúry vstúpili počas vojny a príznačné je pre nich experi-
   mentátorské úsilie: Hrušovský, Hronský
  • c) mladá nastupujúca
   - odlišné skupiny zoskupené okolo časopisov (Mladé Slovensko, Svojeť),
   rozvíjajúce sa individuality: Vámoš, Horváth, Latz
   - okolo časopisu DAV: Jilemnický
   - okolo časopisu Vatra s katolíckou orientáciou: M. Hurban

Čítať ďalej

- rozmach menší ako próza
- vďaka vzniku SND – 1919
Východoslovenského národného divadla v KE
Slov. ľud. divadla v NR
Komorného divadla v MT
- rozmach aj ochotnícke divadlo
- proesionálne divadlo – bez tradície – málo hercov, režisérov, dramaturgov, hier
- hrali sa starší autori – dedinská, malomestská, národno-historická tematika (Urbánek, Timrava, JGT, Kuučín)
- pomoc – českí divadelníci
- priekopníci divadla na Slovensku:
Andrej Bagar
Janko Borodáč – režisér, dramaturg, herec, zakladateľ realistickej tradície slovenského profesionálneho divadla

Čítať ďalej