Základy literatúry

Umenie: Osobitná forma spoločenského vedomia. Je to poznanie a pretváranie skutočnosti. Umelec podľa zákonov krásy vytvára obraz skutočnosti. Umelecká tvorba je práca, ktorá si vyžaduje talent, fantáziu, nadanie a tvorivé majstrovstvo. Umenie plní tieto funkcie:

  1. umelecko – estetickú
  2. hodnotiacu
  3. výchovnú
  4. zábavnú, oddychovú, relaxačnú

Čítať ďalej

Podstatu literárneho systému tvorí umelecká literatúra ako najvyššia estetická a umelecká hodnota.
Literárne podsystémy:

  1. populárna literatúra
  2. dobrodružná literatúra
  3. literatúra faktu
  4. science fiction
  5. literatúra pre deti a mládež

Čítať ďalej