Svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami

(1918 – 1945)

Spoločenská situácia:
1. svetová vojna
svetová hospodárska kríza
vznik socializmu – 1917 – VOSR (Veľká októbrová socialisktická revolúcia)
vznik fašizmu v Taliansku a Nemecku → hrozba vojny

Fifozofické vplyvy:
Pragmatizmus – uznáva všetko užitočné, osobný úspech, vznik USA
Vitalizmus – človek má životnú intuíciu a energiu, ktorú treba využiť, Bergson
Marxizmus – založený na materializme.

Literatúra – odráža dobu, hodnotí ju, stáva sa jej predvojom vznik množstva smerov a prúdov.
kritický realizmus → Rolland, Mann, Shaw
až naturalizmus → Dreiser, Barbusse
socialistický realizmus – ZSSR – schematické čierno-biele videnie sveta → Šolochov, Gorkij
moderná próza (román) → psychologizácia, experiment → Kafka (pražský Nemec), Joye, Proust, Bulgakov
avantgardné smery → expresionizmus, dadaizmus, surrealizmus, konštruktivizmus
stratená generácia – 1. svetová vojna – USA → Hemingway, Faulkner, Dos Passos