Medzivojnová dramatická tvorba

– rozmach menší ako próza
– vďaka vzniku SND – 1919
Východoslovenského národného divadla v KE
Slov. ľud. divadla v NR
Komorného divadla v MT
– rozmach aj ochotnícke divadlo
– proesionálne divadlo – bez tradície – málo hercov, režisérov, dramaturgov, hier
– hrali sa starší autori – dedinská, malomestská, národno-historická tematika (Urbánek, Timrava, JGT, Kuučín)
– pomoc – českí divadelníci
– priekopníci divadla na Slovensku:
Andrej Bagar
Janko Borodáč – režisér, dramaturg, herec, zakladateľ realistickej tradície slovenského profesionálneho divadla

Ivan Stodola

– lekár
– výborný pozorovateľ => tvorba
– písal komédie, satiry, tragédie, historické hry

– satira Čaj u pána senátora – príprava volieb – pachtenie sa malomeštiakov po politickej moci

– tragikomédia Jožko Púčik a jeho kariéra – labilné rážky bohyne Justície a rozbujenosť tzv. dobročinných spolkov
Jožko – svedomitý, statočný úradník, starý mládenec, pracuje v dobročinnom spolku Humanitas; schopnosť pomôcť človeku v núdzi aj za cenu cti => sestra – opatruje ju aj jej dve deti, spláca dlhy švagra
Jožkov kolega Rohatý – pokrytec, egoista, sukničkár, vyženie vlastnú manželku s ďeťmi
– v Humanitase strata peňazí – obviania Jožka => hrdina (aj vlastná sestra ho presviedča, aby sa priznal) – prizná sa
– preukáže sa pravda – peniaze vzal Rohatý, všetci stratia záujem o Jožka, prepustia ho z práce

– tragédia Bačova žena – dráma ženy dvoch mužov – Eva Huranicová -> bača Ondrej – Amerika – nešťastný návrat -> bača Mišo – Eva ho ľúbi Medzi nimi konflikt
– muži chcú rozdeliť deti, riešia spor sekerami =>Evina dobrovoľná smrť, materinský cit -> láska “Neopúšťajte mi moje deťúrence”
– je to osobná ale aj sociálna dráma

– historické hry: Kráľ Svätopluk, Marína Havranová

Július Barč Ivan

– novela -> dráma – originalita, nenapodobňuje ani neexperimentuje
– téma morálky
– hry so sociálnou tematikou Tritisíc ľudí
– satira Mastný hrniec – obľúbená u ochotníckych divadiel – obdobie po vzniku Sl. štátu – kritika tých, ktorí sa vrhli na východné miesta

Matka – naliehavé otázky medziľudských vzťahov – v rodinnom aj spoločenskom prostredí. Robotnícke prostredie, bieda baníckeho sveta.
– vdova – 2 synovia (bez práce)
Paľo – jemný, citlivý (po matke) => Amerika
Jano – tvrdá zanovitá povaha, závistlivý
– ich konflikt od detstva
Sujet – návrat Paľa – nezhody – J. – nenávisť, chce zabiť brata sekerou – matka – obetuje sa, aby mladšieho syna zachránila pred smrťou a staršieho pred väzením
2 svety
a) vonkajší – bieda nedostatok – ruvačka bratov
b) vnútorný – tieseň amtky, synov (psychika matky)
2 matky – tá druhá – súsedka – chráni syna pred alkoholom
1. matka – vidí viví vinu vo vzbure nevesiam
2. matka – nehľadá vinníkov, príčinu, ide jej len o záchranu syna

– experimentálna dráma Neznámy

Peter Zvon

– sľubný talent, ale stačil napísať len jednu hru
Tanec nad plačom – alegoricko-filozofická hra
– ožívajú alegorické postavy dávnej minulosti v citovom kaštieli, kde žije novodobá buržoázia
– vystúpia z maliarskeho plátna – na moderný večierok – ostatní si myslia že je karneval
– vyslovujú svoje stanovisko k mravným postojom spoločnosti vojnových rokov, prekáža im materiálne založenie a pôžitkárstvo; zaujímavo rozprávajú viazanou rečou