Ruská medzivojnová literatúra

1917 – VOSR – budovanie socializmu
Moskva – konštruktivizmus – medzinárodný umelecký prúd, presadzovanie všedných javov do literatúry, predmetovosť, dôraz na formu → formalisti
Ideovosť umenia, netradičné umelecké prostriedky, dynamika
Odmietanie soc.platformy – Leonid Andrejev, Ivan Bunin, Alexander Kuprin, Boris Pasternak

Michail Bulgakov

prvé prózy – fantasko-grotesktné črty (Diaboliáda)
vzťah kultúry a revolúcie – Biela garda (dramat. Podtitul Dni Turbinovcov) → vnútorná kríza inteligencie
novela Život pána Moliéra
romány Psie srdce, Majster a Margaréta

Boris Pastternak

začiatky – 1913 – mimo lierárnach skupín a prúdov, preklady (Shakespeare, Geothe)
básnik chce vydať svetu samého seba; čistá básnická imaginácia
diela:
Doktor Živago –vylúčený zo zväzu spisovateľov
 zbierka Sestra moja – život – jednota človeka s prírodou, so životom
 filozofická lyrika
 kratšie prózy – Vzdušné cesty

Maxim Gorkij (Alexander Peškov)

začiatky tvorby:
poviedky:

  • romantické Makar Čudra (Cigáni idú do neba), Starena Izergiľ
  • realistické: Čelkaš, Konovalov

dráma: Na dne (zobrazuje osudy spodiny)
romány: Foma Gordejev

Podnik Artamonovcov (generačný román p 3 pokoleniach rodiny továrnika, zachytáva úpadok rodiny

Matka – príbeh matky Pelagej Nilovny a jej syna Pavla Vlasova; Vlasov je nevzdelaný robotník, stáva sa z neho vodca revolučného hnutia, aj Pelageje Nilovna začne namieso v Boha veriť v revolúciu. Tento román vznikol za účelom straníckej propagandy.

Alexej Tolstoj

trilógia Krížová cesta – vzťah inteligencie a revolúcie
historický román Peter Prvý – reálny zachytenie Ruska za vlády Petra I., presvedčivé zobrazenie postáv; krásny jazyk

Michail Šolochov

nositeľ Nobelovej ceny
tvorba – vplyv historicko-spoločenských podmienok na jednotlivca
Donské poviedky – život dónskych kozákov, ich zápas
epopeja Tichý Don – proti moci boľševikov
román Rozoraná celina – zobrazil mechanizmus kolektivizácie
novela Osud človeka – vojnové udalosti.

Alexander Kuprin

využíval v tvorbe naturalistické postupy; písal novely (Súboj, Moloch, Granátový náramok)
román Jama
emigroval do Francúzska

Leonid Andrejev

expresionista; písal filozofické drámy, poviedky, novely a romány (poviedky: Červený smiech, Poviedka o siedmich obesených); dokázal zachytiť psychické hlbiny človeka.

Iva Budnin

ako prvý ruský spisovateľ – Nobelova cena
nadväzuje na realizmus – poviedkový súbor Na konci sveta, zachytáva rozpad ruskej dediny
autobiografický román Arsenievov život – lyrická spoveď hrdinu.

Začiatkom 20. storočia – rozmach poézie v ruskej literatúre:

  • Alexander Blok
  • Valerij Briusov
  • Anna Achmatorová
  • Sergej Jesenin
  • Vladimír Majakovskij