Božena Slančíková – Timrava (1867 – 1951)

Do literatúry vstúpila krátkymi prózami, ktoré mali sentimentálne zameranie. Využíva ľúbostný motív, drobnokresbu, čím poukazuje na spoločenské situácie a neprajnosť doby .

Poviedky: Za koho ísť, Darmo, Kandidát ženby, Zvrchovaný čas, Pomocník –zobrazuje tu vlastný život, skúsenosť, do popredia sa dostávajú 1 alebo 2 ustálené charaktery, pričom využíva typický príbeh a v jadre ľúbostné zblíženie, ktoré obyčajne končí vydajom. Krátke prózy z prostredia slovenskej dediny: Na jednom dvore, Márnosť všetko, Ťapákovci, Mocnár → premena patriarchálnej rodiny, smer ku kapitalizmu a hlavne sa zameriava ako sa táto premena odráža vo svedomí ľudí.

Poviedky, v ktorých zobrazuje tzv. panské prostredie Ťažké položenie, Tak je, darmo, Bez hrdosti, Veľké šťastie.

Hrdinovia – názov je myslený ironicky . Vysmieva sa pomocou smiechu cez slzy prisluhovačom vládnej vrstvy (reprezentuje notár Baláň). Novela bola cenzúrovaná pre svoj protivojnový charakter.

Skon Paľa Ročku – poviedka. Zobrazuje tu vojnové udalosti. Paľo si dokaličil ruku, aby nemusel ísť na vojnu a Zuzku, dievča z bohatej rodiny nevydali za iného. Láska sa z ich manželstva vytráca. Paľo ochorie a pod vplyvom udalostí skonáva.

Autobiografické čety obsahujú novely: SkúsenosťVšetko za národ. Zobrazuje v nich mladú generáciu daného obdobia, zlé postavenie žien a osudy zo spisovateľkinho života.

Divadelné hry:

  1. Chudobná rodina
  2. Pára
  3. Odpoveď
  4. Prekážky