Česká medzivojnová literatúra

Česká medzivojnová poézia

vplyv svetových avantgárd → vznik avantgardnej skupiny Devětsil – vitalistický optimizmus, radosť zo života, zmyslovosť
predstavitelia:

  • Fráňa Šrámek – román Stříbrný vítr
  • Vítěslav Nezval

poetizmus: avantgardný smer
znaky:
aktívny vzťah k životu
zachytenie života pomocou fantázie
imaginácia, fantázia, sen
poznávanie exotických krajín

Vítěslav Nezval

položil základy poetizmu v skladbe Podivuhodný kouzelník → zb.: Pantomíma – rozvíjal tu spoločenské témy formou reportáže (spojenie obrazu a textu – fotogenické básne, napr. báseň Abeceda)
skladba Edison – je oslavou veľkomesta, vedy a techniky
neskôr založil surrealistickú skupinu
veršované hry:

  • Manon Lescant
  • Dnes ješte zapadá slunce nad Atlantídou

Jaroslav Seifert

poetická zbierka Na vlnách TSF – oslava techniky, zvláštna technická úprava
poézia je intímna, plná lásky k životu, žene a prírode
ďalšie zbierky:

  • Poštovní holub
  • Halleyova kometa

v roku 1984 Nobelova cena; odmlčal sa, lebo bol proti socialistickému realizmu

Jiří Wolker

-veľmi nadaný básnik, veľmi skoro podľahol TBC (24 ročný)
debutoval zbierkou Host do domu → vplyv vitalizmu → viera, že zlo možno odstrániť láskou, oživoval i personifikoval hmotné predmety
zdôrazňoval zmyslové vnímanie, nadšenie z krásy vlastného bytia
zbierka Svatý kopeček → rozlúčka s detstvom, vplyv Pásma od Apollinaira
zbierka Těžká hodina → dôležité kontrasty, láska k veciam, ľuďom a poznanie, že za sny treba bojovať; obsahuje rozsiahlejšie sociálne balady (Balada o snu, Balada o nenarozeném dítěti, Balada o očích topičových).

Česká medzivojnová próza

rýchly rozvoj, viaceré skupiny, štýly, smery
próza: monografický charakter (jedna hlavná postava), zdôrazňovanie myšlienkovej stránky, psychologickej stránky postáv, svojské chápanie sveta, špecifické poprieranie skutočnosti
silné pôsobenie filmu, technika rýchleho striedania obrazov

Jaroslav Hašek

satirické a humoristické poviedky
román Osudy dobrého vojaka Švejka:
→ Švejk je heroikomická postava, nie je hrdina, svojím postojom proti bezduchým nariadeniam vysmieva svoju dobu
→ absurdnosť vojny, preudohrdinstvo rakúskych dôstojníkov
→ kompozícia = montáž scén (moderný román), rozprávač je Švejk, jazyk-hovorová reč, humor, slang, žargón

Vladislav Vančura

lyrické prvky
román Markéta Lazarová (o stredovekých zbojníkoch), Tri včely (využitie filmovej techniky)

Karel Čapek

dráma R.U.R. → ľudia vyrábajú stroje → zvyšujú nároky → vzbura, roboty vyvraždia ľudí aj seba, prežijú robot a robotka, ktorí majú city → veľké humanistické posolstvo

dráma Bílá nemoc → diktátor Maršal → chorý doktor Galén – má lieh, ak sa maršál vzdá vojny, súhlas, ale sfanatizovaný dav ušliape doktora aj liek = kritika fašizmu

divadelná hra Matka → matka, ktorá stratila muža a 4 synov, keď počuje, že umierajú malé deti, sama pošle najmladšieho syna do vojny = odvaha postaviť sa zlu

Ivan Olbracht

unanimistický román
Nikola Šuhaj loupežník = dezertér 1. svetovej vojny, hrdina, ľudia ho podporujú a chránia, opis krásnej karpatskej prírody

Česká medzivojnová dráma

vplyv avantgárd
Osvobozené divadlo = C.F. Burian, Voskovec, Werich, Ježek (známe piesne) = reagovali na aktuálnu politickú situáciu