Druhá vlna slovenského literárneho realizmu

(1900 – 1918)

Hlavní predstavitelia:

  • Božena Slančíková Timrava
  • Jozef Gregor Tajovský
  • Ján Čajak
  • Ľudmila Podjavorinská

Próza

  • Ján Jesenský
  • Ivan Krasko

Problematika vedúcich síl v národe ustúpila do úzadia. Do popredia sa dostáva záujem o vnútorný život človeka, zameranie na sociálnu situáciu, v akej sa nachádza. Rozpad patriarchálnej rodiny (Ťapákovci). Táto vlna je značne kritická. Odmieta sentimentálno-idylickú literatúru. Do literatúry značne zasahuje ľudová slovesnosť a zobrazuje život najnižších spoločenských vrstiev. Využívajú karikatúru a satiru, často sa vyskytujú citové drámy, ktoré vychádzajú z nenaplnených túžob a nesplnených očakávaní.

1882 → založený spolok Detvan. Okolo časopisu HLAS vzniká skupina mladých vzdelancov a hlasisti→ útočili na martinské centrum a vyčítali mu konzervatizmus, základ národa videli v ľude, zdôrazňovali drobnú každodennú prácu, úsilie na lepšie hospodárenie a bojovali proti alkoholizmu. Podľa nich literatúra mala mať kultúrno-osvetový charakter. Vydávali sa časopisy Dennica a Prúdy. Bol vydaný Zborník slovenskej mládeže.