Ján Čajak

Je predstaviteľom druhej vlny, ale jeho tvorba nesie znaky prvej vlny. Vo svojej tvorbe sa zameriava na zobrazovanie života Slovákov na Dolnej zemi. Najvýznamnejšie dielo : pokus o román Rodina Rovesných – zobrazuje úpadok v rodine bohatého obchodníka. V postave učiteľa sú autobiografické črty. Poukazuje na prenasledovanie slovenskej inteligencie.