Česká moderna

(1895 – 1918)

Ich umelecké názory boli napísané v manifeste českej moderny. Najvýznamnejšou osobnosťou je František Xaver Šalda. Bol to literárny kritik. Jeho básne sú značne ovplyvnené symbolizmom, impresionizmom a dekadenciou. Najvýznamnejšie prozaické diela (vyjadrujú názory na literatúru) :

 • Moderní literatúra česká
 • Duše a dílo

Predstavitelia:

 • Otakar Březina
 • Antonín Sova
 • Petr Bezruč
 • Stanislav Kostka Neumann
 • Fráňa Šrámek

Ich básne vyjadrujú silný osobný zážitok. Do popredia sa dostáva motív, tradičného pocitu zo života, ktoré prehlbuje motív smrti a pesimistických nálad. V českej moderne vzniká nový literárny smer vitalizmus. Vzniká po 1. svetovej vojne. Do popredia sa u dostáva kult zmyslov (zmyslovosť), radosť zo života, existencie človeka. Oslava lásky, krásy a radosti z poznávania sveta. Verše sú väčšinou melancholické. Utiekajú sa do prírody a verše plynú prirodzeným rytmom.

Predstavitelia:

 • Stanislav Kostka Neumann
 • Fráňa Šrámek
 • Jiří Wolker
 • Ján Smrek