Osvietenská poézia

Do tejto poézia sa dostávajú črty klasicizmu. Hlavní predstavitelia:

Juraj Rohoň – dielo Kratochvílne zpěvy pro mládež rolníckou – didaktické verše

Augustín Doležal – dielo Pamětná celému světu tragédia. Pomocou rozhovoru medzi Adamom a Evou a ich synom Sélom poukazuje a chce zmieriť náboženstvo s rozumom. Je to didakticko – reflexívna skladba.

Bohuslav Tablic – dielo – Poezye – štvorzväzkové dielo, ktoré obsahuje básne a literárne štúdie. Každý zväzok je rozdelený na: literárnohistorickú časť, pôvodnú tvorbu a prekladovú tvorbu. Zaoberal sa aj teóriou literatúry. Do slovenčiny preložil dielo Nicolasa Bouileau – Despéauxa (Básnické umenie) a dal mu názov Umění básniřské.