Katolícka moderna

avantgardná literárna skupina, pramení v kresťanských, národných, rodových hodnotách
okolo časopisov Vatra, Slovenské pohľady, Elán, Prameň, Kultúra
vplyv surrealizmu a poetizmu
poézia =súčasť meditácie, báseň – modlitba, výpoveď vyznania

Motívy:

 • vyzdvihovanie náboženstva
 • túžba po nadpozemskom živote
 • orientácia na Boha
 • prírodné motívy
 • kresťanské hodnoty
 • smútok za stratenou vlasťou, túžba po domove, národný motív
 • vychádzanie z katolíckej tradície slovenského národa

Charakteristika:
spirituálna, nábožensko-reflexívna poézia, meditatívna
cestou služby človeku a sebazdokonaľovaním k Bohu
slová – náboženská, biblická a grécka mytologická symbolika , ale aj jednoduché expresívne slová
poézia zápasu človeka o čistý ideál (o zmysel viery) → má všeľudová ý charakter.

Témy:
časové (výročia, sviatky, úmrtia, vojnové udalosti)
nadčasové (podstata bytia, zmysel života)

Rudolf Dilong

charakter tvorby – básnická imaginácia, spontánnosť, rôzne druhy poetiky (symbolistická, náboženská, politická), najviac vitalizmus, ale potlačený askézou (odopieranie istých vecí, ktoré nie sú pre život nevyhnutné)
básnické zdroje – vzťah k blízkym, láska k domovu, vlasti, k Bohu, ľuďom, veciam
básne – meditatívne, reflexívne, blízke ľudovej piesni

 • 1. zbierka – 1931 – Budúci ľudia (folklorizujúce prvky)
 • Mladý svadobník
 • Hviezdy a smútok
 • Helena nosí ľaliu
 • zbierka Ja, svätý František – hlboko nábožensky inšpirovaná zbierka, prekypuje citom, múdrosťou,
 • oddanosťou Bohu
 • Mesto s ružou
 • Gardisti, na stráž
 • Diaľky bez domova
 • Stretával sa ľudí a svet – memoáre

Ďalší predstavitelia KM:

 • Gorazd Zvonický
 • Mikuláš Šprinc
 • Karol Strmeň
 • Ján Motulko
 • Ján Haranta

Zborníky KM:

 • Almanach III. liter. Generácie
 • Antológia mladej slovenskej poézie

Zostavil ich Dilong.

Ďalší predstavitelia KM

Pavol Gašparovič Hlbina

typická náboženská meditácia a láska k domovu
napätie medzi zmyslovým→ mystickým svetom, zbierky Začarovaný kruh, Cesta do raja

Janko Silan

panteizmus (Boh – príroda)
otázky zmyslu ľudskej existencie, kňažského povolania
zbierky
Piesne z Javoriny – všeľudské
Piesne zo Ždiaru – problémy
odmlka
70. roky
Sám s vami – problémy cirkvi a národa
Oslnenie v období normalizácie
1984 – Rím- Ja som voda a iné verše – roky neslobody

Svetoslav Veigl

základ jeho tvorby – láska a vlasť
po roku 1945 – Mesto na návrší – otázky civilizácie, nebezpečenstvo násilia, zobrazuje súčasného človeka
výber Pred ružou stojím nemý

Pavol Všák – Oliva

lyrik s veľkou obrazotvornosťou
zbierka Oblaky – motívy smrti, Bohorodičky (Panna Mária), vlasti, úlohy poézie