Martin Kukučín (1860 – 1928)

Narodil sa v Jasenovej na Orave. Vlastným menom Matej Bencúr. Študoval na slov. gymnáziách v Martine, Revúcej a Banskej Bystrici. Učiteľské štúdium absolvoval v Kláštore pod Znievom. Neskôr vyštudoval medicínu v Prahe, kde neskôr pôsobil ako lekár. Odišiel na ostrov Brač v Dalmácii, potom sa oženil. Neskôr Odišiel do Chille, kde pôsobil ako lekár medzi chorvátskymi vysťahovalcami. Po 1. svetovej vojne striedavo pôsobil na Slovensku a v Chorvátsku. Rok 1928 ochorel na zápal pľúc a zomrel. Bol pochovaný na záhrebskom cintoríne a jeho pozostatky previezli na národný cintorín v Martine. Do literatúry vstúpil krátkymi prózami: poviedka Na hradskej ceste, uverejnená časopisecky. Zobrazuje dedinské prostredie, pričom sa zameriava na život súčasného človeka, využíva charakterovú a psychologickú kresbu postáv a jemné humorné ladenie, slovnú a situačnú komédiu. Patrí to aj pre: Neprebudený, Z teplého hniezda, Rysavá jalovica, O Michale, Veľkou lyžicou.

Medzi vrcholné prózy patria: Keď báčik z Chochoľova umrie, Na podkonickom bále, Mišo, ,Dies irae (Dni hnevu), Do školy, Zo stupňa na stupeň, Zápisky zo smutného domu. Novela: Mladé letá, Keď báčik z Chochoľova umrie.

Román Dom v stráni – 2-zväzkový román z konca 19. storočia. Odohráva sa v prostredí dalmatínskej dediny. Zobrazuje pomery slov. dediny. V popredí je problém lásky na základe majektových a statkárskych pomerov. Sedliacku rodinu predstavuje Mate Berac, jeho dcéra Katica a statkársku rodinu predstavuje šora Anzula a jej syn Nico. Sedliak (tešak) Mate Berac, ktorý rešpektuje tradície, je hrdý, sebavedomý s pozitívnymi vlastnosťami. Katica je nevyhranená osobnosť, ktorá sa zaľúbi do Nica a možno aj z vypočítavosti sa chce vydať do statkárskej rodiny, pričom popiera otcove zásady. Láska Nica a Katice má cyklický priebeh (Katica sa zaľúbi do Nica, potom spoločná láska → Nico ju opustí kvôli Dorici z vyššej vrstvy). Šora Anzula je zobrazená s kladnými vlastnosťami, múdrosťou, rozvážnosťou a pracovitosťou. Podnikateľskú vrstvu predstavuje obchodník Zandobe, ktorý sa zameriava len na zisk a bohatstvo. Autor do podrobna vykresľuje charaktery postáv. Využíva hovorový jazyk, pričom v románe sa vyskytujú slová z daného prostredia, kde sa román odohráva.

Román Mať volá – 5-zväzkový román. Skladba zobrazuje život chorvátskych vysťahovalcov v chilskom meste Punta Arenas. Zamýšľa sa nad príčinami vysťahovalectva, nad zmyslom peňazí a rozoberá problematiku medziľudských vzťahov. Je tu veľmi cítiť túžbu po domove.

Cestopisy:

  • V Dalmácii a na čiernej hore
  • Rieka – Rohič – Záhreb
  • Prechádzka po Patagónii
  • Dojmy z Francúzska

Historické romány:

  • Bohumil Valizlosť Zábor – 4-zväzkový román, kultúrny život v období Štúrovcov
  • Lukáš Blahosej Kvasoň – rozoberá uzákonenie spisovnej slovenčiny

Divadelné hry: 4-dejstvová divadelná hra: Komasácia, Bacúchovie dvor a Obeta.